ben-white-PAiVzSmYy-c-unsplash
TEHOKAS
Keräyskulut ovat enintään 10 %. Toisin sanoen 10 €:sta vähintään 9 € menee avustustyöhön yhden euron kattaessa keräyskuluja. Myös hankkeiden hallinnointikulut ovat minimaaliset.
F Suomi2
TASAPUOLINEN
Apu ohjataan vähempiosaisille kyselemättä heidän syntyperäänsä, uskontoaan tai poliittista vakaumustaan.
D kehityskasvatusmatka
LUOTETTAVA
Kaikkia projekteja seurataan, vammaishanketta Keniassa valvoo myös Suomen ulkoministeriö.

Suomessa:

”Leipäjonot” ovat pidentyneet. Apu vastaa tarpeeseen! Vuonna 2017 pienituloisia oli Suomessa 654 000 henkeä. Heidän osuus koko väestöstä oli 12,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen tiedon mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli samana vuonna 890 000 suomalaista. Se tarkoittaa lähes joka kuudetta suomalaista eli 16,4:ää prosenttia.

ADRA toimittaa EU-ruokapaketteja, järjestää Iloinen mieli- tapahtumia ja paikallisilla tasoilla jaetaan mm. hävikkiruokaa ja vaatteita.

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyllä on ratkaiseva merkitys.

Tilastojen mukaan syrjäytyneiden nuorten määrä Suomessa on 60 000 nuorta. koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien niin sanottujen NEET-nuorten osuus 20–24-vuotiaista oli vuonna 2018 vajaa 12 prosenttia. Ennaltaehkäisytoimia tarvitaan.

ADRA tarjoaa nuorille mahdollisuutta osallistua kehitysyhteistyöprojekteihin ja tukee leiritoimintaa sekä kouluissa tehtävää syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä.

Kehitysmaissa:

Suomalaiset nuoret kokevat kehitysyhteistyöprojektin omakohtaisesti.

Kriisialueilla:

Vuoden 2018 aikana lähetettiin apua Indonesian tulva-alueille sekä Kreikan tulipaloista kärsineille.

Ugandassa:

ADRA Finlandin ja Jaana Lahtisen työtä Ugandan naisten ja tyttöjen kouluttamiseksi voit tukea lahjoittamalla Sympatia-keräykseen.

Kendu Bayn ja Homa Bayn alueella Keniassa:

Kestävän kehityksen kerhoissa opiskellaan viljelyä, yrittäjyyttä, säästämistä ja yhteisvastuullisuutta. Sen minkä nuori oppii lapsena, sen hän taitaa vanhempana.

Yli 60 % alueen nuorista kärsii työttömyydestä. Pitkäkestoinen tuki on tärkeä työllistymisen alkamiselle ja jatkumiselle.

Yli 10 % väestöstä on tavalla tai toisella vammaisia. Suomen ulkoministeriö tukee ”Vammaisten varustaminen vahvistamaan sosiaalista asemaansa” -hanketta 92,5%:lla. Sympatia-keräys kattaa omavastuun 7,5%. ADRA:lla on myös muuta vammaistyötä alueella.

Suomalaiset kirurgit tekevät vuosittain noin 60-70 korjausleikkausta.

Adventtikirkon kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestö ADRA Finland toimittaa avun tarvitseville niin Suomeen, kehitysmaihin kuin katastrofialueille.

Lahjoitukset kerääjäviitteillä sekä yleisviitteellä 41111 jaetaan ADRAn alla olevien toimintojen kesken. Muut viitteet ohjaavat lahjoitukset ao. kohteeseen.