Muutamme maailmaa yksi elämä kerrallaan – yhdessä!

  • 50% Suomessa
  • 50 % kehitysyhteistyökohteissa

ADRAn apu Suomessa 

Leipäjonot ovat pidentyneet. Tähän haasteeseen Sympatia-keräys vastasi vuonna 2018 mm. järjestämällä 23 Iloinen Mieli –ilmaisavustustapahtumaa, joissa jaettiin EU-ruoka-apua, vaatteita, jalkineita ja kodintekstiilejä yli 4000 henkilölle ja tarjottiin runsaat 2500 keittoateriaa. Kotimaan avustustyö  paikallisten yhteistyöseurakuntien kautta tavoitti noin 34 000 ihmistä ja jaetun avun arvo oli n. 445 300 €.

Nykypäivänä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyllä on ratkaiseva merkitys yksilöjen elämään ja yhteiskuntaan. ADRA Finland aloittaa syrjäytymisen ennaltaehkäisemishankkeen Pirkanmaalla, tukee vähävaraisten lasten ja nuorten pääsyä leireille sekä kannustaa nuoria järjestämään sosiaalista avustustoimintaa ADRAn kautta.

ADRAn apu ulkomailla

50 % sympatia-keräyksen tuotosta ohjataan nuorten kehityskasvatusprojekteihin, katastrofiapuun sekä neljään kehitysyhteistyöhankkeeseen Keniassa.

Kehitysyhteistyöhankkeet HOMA BAYn maakunnassa luoteis-Keniassa:

Melkein 50% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, yli 60% alueen nuoristä kärsii työttömyydestä ja yli 10% väestöstä on tavalla tai toisella vammaisia.

Muutamme maailmaa yksi elämä kerrallaan – yhdessä!

Suomen ulkoministeriön tukema kaksi vuotinen vammaistyön hanke parantaa vammaisten elinoloja voimaannuttamalla heitä ja heidän yhteisöjään sekä lisäämällä julkisten toimijoiden ymmärrystä vammaisten oikeuksista ja tarvittavista palveluista.
Tässä kehitysyhteistyöhankkeessa esim. 15 € tuki Sympatian kautta kasvaa Suomen ulkoministeriön hankerahoituksen turvin 200 € avuksi!
Viite 41234

Korjatut jalat mahdollistavat uudenlaisen elämän.

Suomalaisten kirurgien leikkaussafarit Kendu Bayn sairaalassa muuttavat vuosittain noin 60-70 kenialaisen elämän. Leikkaukset ovat ilmaisia potilaille, mutta ADRAlle kuluja kertyy n. 200€/ leikkaus.
Viite 41315

Työllistämishanke tarjoaa pitkäaikaista tukea nuorten, naisten ja vammaisten yritysryhmille sekä pienyrittäjille.
Viite 41247

Koululaisten yrittäjyyskasvatushanke kouluttaa ja kannustaa koululaisryhmiä pienyrittäjyyteen, säästämiseen, hyvään koulumenestykseen sekä toisista huolehtimiseen kestävän kehityksen keinoin.
Viite 41360