Muutamme maailmaa yksi elämä kerrallaan – yhdessä!

  • 50% Suomessa
  • 50 % kehitysyhteistyökohteissa

Apua sai lähes 39 000 ihmistä

 

Eri puolille maata suuntautuneissa 22 Iloinen Mieli –ilmaisavustustapahtumissa jaettiin vaatteita, jalkineita ja kodintekstiilejä yli 4000 henkilölle. Niissä tarjottiin runsaat 2500 hernekeittoateriaa. Kotimaan avustustyö  paikallisten yhteistyöseurakuntien kautta tavoitti runsaat 20 000 ihmistä.

 

EU-elintarviketukiohjelmaan kuuluvan ruoka-kassin sai kaikkiaan yli 12 200 henkilöä.  Helsingin soppakeittiö ruokki vuoden aikana runsaat 2000 ihmistä.  Säätiön taloudellista tukea sai tukipyyntöjen perusteella kaikkiaan 150 vähävaraista henkilöä.

 

Kotimaan avustustyössä annetun tuen rahallinen arvo vuonna 2017 oli kaikkiaan 601 940 euroa.

50 % Sympatia-keräyksen tuotosta ohjataan avustustoimintaan sekä nuorisotyöhön Suomessa.

ADRA Finlandin Iloinen mieli -tapahtumat avustavat vähempiosaisia ympäri Suomen. Kallioniemen leirikeskus sekä 4 adventtikirkon ylläpitämää kristillista koulua tarjoavat nuorille mielekästä toimintaa sekä järjestävät tempauksia, joissa nuoret voivat omakohtaisesti kokea auttamisen ilon.

50 % sympatia-keräyksen tuotosta ohjataan ADRAn verkostojen kautta katastrofiapuun ja kolmeen Suomen ulkoasianministeriön tukemaan kehitysyhteistyöhankkeeseen.

  • Nepal: naisten terveyshanke, jonka tavoitteena on kohdunlaskeuman ennaltaehkäisy ja äitien terveydentilan parantaminen.
  • Pohjois-Vietnam: elinkeino- ja työllistämishanke
  • Kenia: nuorten ja vammaisten työllistämis- ja elinkeinojen kehittämishanke

Näissä kehitysyhteistyöhankkeissa 15 € tuki Sympatian kautta kasvaa Suomen ulkoasiainministeriön hankerahoituksen turvin 100 € avuksi!