Mitä teemme

Muutamme maailmaa yksi elämä kerrallaan – yhdessä!

Vuoden 2018 erityiskohteina ovat

  • Suomen ulkoministeriön tukema Kenian nuorten työllistämishanke
  • suomalaisten kirurgien tekemät vammaisten korjausleikkaukset Luoteis-Keniassa
  • suomalaisten nuorten matkat toteuttamaan kehitysyhteistyötä 
  • Suomen Iloinen mieli -avustustapahtumat, EU-ruokajaot sekä muu avustustoiminta
  • 5 % katastrofiapua ADRAn verkostojen kautta

Vuoden 2017 keräystuotosta katastrofiapuna toimitettiin ruoka-apua Rohingya-pakolaisille Bangladeshiin.

 

3-vuotiset loppuunsaatetut hankkeet 2015-2017

Vietnamin elinkeino -ja työllistämishankke: numeeriset tulokset:

 • Perustettiin 15 kyläklubia/kylätoimintaryhmää
 • Ne pitivät 456 kokousta
 • Niihin osallistui 15 916 henkilöä
 • Niiden johtajille pidettiin 80 koulutustilaisuutta yhteisön kehittämisestä
 • Toimintaryhmien jäsenille järjestettiin 88 koulutustilaisuutta elinkeinojen kehittämisestä
 • Kouluttajakoulutuksia järjestettiin 178. Niihin osallistui 5387 toimintaryhmien jäsentä.

Materiaalinen työ lukuina – Hankerahoituksella (n. 30 % ja kyläläisten ponnistuksilla 70 %)

 • Rakennettiin 8 kylätaloa
 • Rakennettiin 578 käymälää
 • 366 taloutta rakensi asuintalosta erillisen karjasuojan
 • 521 taloutta sai vesitankin puhtaan veden säilytykseen
 • 162 talouteen saatiin aurinkopanelit
 • 1684 energiataloudellista liettä hankittiin kotitalouksiin
 • 5 kylään johtava tie betonoitiin
 • 220 000 puuntainta istutettiin

Nepalin kohdunlaskeuman ennaltaehkäisy -hanke:

Kohdunlaskeumasta kärsii Nepalissa yli miljoona naista. Hoitamattomana hoitokeino on leikkaus. Leikkaukset eivät kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Siihen tarvitaan kulttuurin muutos. ADRA Finland hallinnoi 3-vuotista hanketta saaden Suomen Ulkoasiainministeriöltä kehitysyhteistyötukea tämän kulttuurimuutoksen aikaansaamiseen.Nepalissa yhteistyökumppanina on Scheer Memorial Adventist -sairaala. Suomalaistenkin kouluttama tiimi on pitänyt vuosien 2015-2016 aikana 16 maakunnassa 112 paikkakunnalla koulutuksen, joihin on osallistunut 2.744 kyläterveydenhoitajaa, 1.695 paikallisten koulujen terveystiedon opettajaa ja näytetunteihin 36.795 koulujen oppilasta. Tehdyn kyselyn perusteella voidaan arvioida, että opettajat ovat kotipaikkakunnillaan saavuttaneet 200.000 oppilasta ja muita paikkakuntalaisia sekä kyläterveydenhoitajat  noin 300.000 kyläläistä.

Nuorten työllistämishanke Keniassa:

Homa Bayn alueella paikallinen yhteistyöjärjestö Comid Kenian koulutus- ja työllistämisohjelma varusti ja tuki 70 yrittäjäryhmää ja yli 1000 yksityisyrittäjää heidän aloittamissaan liiketoimissa. Lisäksi järjestettiin pienyrittäjyyskerhoja 720 oppilaalle 24 koulussa.

 

SUOMESSA

ADRA Finlandin kotimaan avustustyö lukuina 2017

 • Apua sai lähes 39 000 ihmistä
 • Eri puolille maata suuntautuneissa 22 Iloinen Mieli –ilmaisavustustapahtumissa jaettiin vaatteita, jalkineita ja kodintekstiilejä yli 4000 henkilölle. Niissä tarjottiin runsaat 2500 hernekeittoateriaa. Kotimaan avustustyö  paikallisten yhteistyöseurakuntien kautta tavoitti runsaat 20 000 ihmistä.
 • EU-elintarviketukiohjelmaan kuuluvan ruoka-kassin sai kaikkiaan yli 12 200 henkilöä.  Helsingin soppakeittiö ruokki vuoden aikana runsaat 2000 ihmistä.  Säätiön taloudellista tukea sai tukipyyntöjen perusteella kaikkiaan 150 vähävaraista henkilöä.

Kotimaan avustustyössä annetun tuen rahallinen arvo vuonna 2017 oli kaikkiaan 601 940 euroa.

Keräyksen tämän hetken tulokset