BLOGI

Kehitysyhteistyö ja katastrofiapu

50 % sympatia-keräyksen tuotosta ohjataan ADRAn verkostojen kautta katastrofiapuun ja kolmeen Suomen ulkoasianministeriön tukemaan kehitysyhteistyöhankkeeseen.

 • Nepal: naisten terveyshanke, jonka tavoitteena on kohdunlaskeuman ennaltaehkäisy ja äitien terveydentilan parantaminen.
 • Pohjois-Vietnam: elinkeino- ja työllistämishanke
 • Kenia: nuorten ja vammaisten työllistämis- ja elinkeinojen kehittämishanke

Näissä kehitysyhteistyöhankkeissa 15 € tuki Sympatian kautta kasvaa Suomen ulkoasiainministeriön hankerahoituksen turvin 100 € avuksi!

 

KATASTROFIAPU

5 % sympatia-keräyksen kokonaistuotosta ohjataan katastrofiapuna humanitaariseen apuun.

Vaikutus Suomessa

50 % Sympatia-keräyksen tuotosta ohjataan avustustoimintaan sekä nuorisotyöhön Suomessa. ADRA Finlandin Iloinen mieli -tapahtumat avustavat vähempiosaisia ympäri Suomen. Kallioniemen leirikeskus sekä 4 adventtikirkon ylläpitämää kristillista koulua tarjoavat nuorille mielekästä toimintaa sekä järjestävät tempauksia, joissa nuoret voivat omakohtaisesti kokea auttamisen ilon.

Mitä on tehty?

Keräyksen tämän hetken tulokset

Vuonna 2016 Sympatia-keräys muutti maailmaa:

 • Vietnamin elinkeino -ja työllistämishankke: 15 voimautettua kyläyhteisöä, joissa järjestettiin 180 kuukausikerhoa, 6 koulutusta johtajille sekä 34 eriaiheista kurssia. Koulutushankkeen vaikutuksesta  n. 7000 pohjois-vietnamilaisen elämänolot paranivat; saniteettitiloja ja eläinsuojia rakennettiin, talousvesisäiliöitä hankittiin ja satojen perhekuntien hygieniataso koheni. Tuhannet pohjois-vietnamilaiset saivat pienyrittäjyyskoulutusta sekä oppivat ajamaan omia asioitaan lääninhallinnossa.
 • Nepalin kohdunlaskeuman ennaltaehkäily -hanke: Kohdunlaskeumasta kärsii Nepalissa yli miljoona naista. Hoitamattomana hoitokeino on leikkaus. Leikkaukset eivät kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Siihen tarvitaan kulttuurin muutos. ADRA Finland hallinnoi 3-vuotista hanketta saaden Suomen Ulkoasiainministeriöltä kehitysyhteistyötukea tämän kulttuurimuutoksen aikaansaamiseen.Nepalissa yhteistyökumppanina on Scheer Memorial Adventist -sairaala. Suomalaistenkin kouluttama tiimi on pitänyt vuosien 2015-2016 aikana 86 paikkakunnalla koulutuksen, joihin on osallistunut 2.199 kyläterveydenhoitajaa, 1.336 paikallisten koulujen terveystiedon opettajaa ja näytetunteihin 35.695 koulujen oppilasta. Koulutusten yhteydessä pidettyihin katudraamoihin on osallistunut oppilaiden lisäksi lähes yhtä paljon kyläläisiä, eli noin 70.000 ihmistä.Koulutuspaikkakunnilta valittiin vuodenvaihteessa satunnaisesti 120 kyläterveydenhoitajaa ja 60 terveystiedon opettajaa ja näiltä kysyttiin mm. kuinka monen kanssa he olivat pystyneet jakamaan koulutuksessa saamiaan tietoja. Vastausten perusteella voidaan arvioida, että kyläterveydenhoitajat olivat saavuttaneet noin 250.000 henkilöä ja koulujen terveysopettajat noin 150.000 henkilöä omilla paikkakunnillaan.
 • Nuorten työllistämishanke Keniassa: paikallinen yhteistyöjärjestö Comid Kenia koulutti 69 yrittäjäryhmää, joiden tuloksena 11 yksityisyrittäjää sekä 40 yhteisöyritystä aloitti toimintansa. Koulutuksen ja liiketoiminnan piirissä on kaikkiaan n. 1140 henkilöä.
 • katastrofiapuna toimitettiin 4000 € Syyriaan Reception Center for Protection and Education -hankkeen kautta.

SUOMESSA

 • ADRA Finlandin 24 Iloinen mieli -avustustapahtuman kautta jaettiin mm. 14 m3 vaatetta, 1015 litraa soppaa sekä EU-ruokakasseja perhekuntien käyttöön. Laskennallisesti 1-2 hengen talous sai itselleen tapahtuman kautta noin 30-33 €:n lahjoituksen, 3-5 hengen talous 64-70 € ja 6- hengen talous noin 100 €
 • Nuorten elämää tuettiin yli 2700 toiminnallisen leirivuorokauden tuella
  Kallioniemen leirikeskuksen kautta sekä kristillisen koulutoiminnan kautta, joka kosketti 498 nuorta, joista 80 asui Suomen kristillisen yhteiskoulun oppilasasuntolassa.

Kerääjäkohtaiset tulokset